Общи правила

Моля запознайте се с условията за ползване на електронен магазин www.shop.artcity2008.com и ги спазвайте. При положение, че използвате услугите, предлагани от този уеб сайт, се счита че сте приели описаните по-долу условия.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Shop.artcity2008.com е уеб сайт за електронна търговия. В него са публикувани стоки, които се предлагат за закупуване от крайни потребители. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин! Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация   да извършват злоумишлени действия в това число неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Търговските марки, използвани в сайта, са притежание на техните собственици!

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Електронният магазин – shop.artcity2008.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не на сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждения спрямо shop.artcity2008.com или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване, или информация. Вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
Shop.artcity2008.com има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване.
Shop.artcity2008.com има право да прави намаления на цените.
Shop.artcity2008.com има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Shop.artcity2008.com не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в Shop.artcity2008.com, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на Shop.artcity2008.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в Shop.artcity2008.com – са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на Shop.artcity2008.com са съгласни с факта, че фирма АртСити 2008 ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Всеки регистриран в Shop.artcity2008.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

ВАЖНО – Минималната стойност за поръчка е 15 лв.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни, които Shop.artcity2008.com получава при регистрацията и направа на поръчката, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Shop.artcity2008.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
При направена поръчка в сайта, Shop.artcity2008.com предоставя името, адреса и телефона на потребителя на куриерска фирма Еконт Експрес, които са им необходими за доставянето на поръчаните продукти.
Shop.artcity2008.com не носи отговорност за лични данни, събрани и разпространени от куриерски фирми.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала, добрите бизнес практики и нрави.
Когато осъществявате достъп до интернет сайта на АртСити 2008 ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
АртСити 2008 ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин Shop.artcity2008.com без разрешението и знанието на своите родители или настойници. АртСити 2008 ЕООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА
Клиентите на Shop.artcity2008.com могат да откажат да получат поръчаната стока в следните случаи:
– При повреда на стоката или опаковката и при транспортирането и до клиента.
– Когато цената, която следва да се заплати при доставка на стоката, не съответства на дължимата цена към момента на подаване на поръчката за покупка.

ВАЖНО
Всички наши пратки са с опция преглед – при получаването й, Потребителят трябва да провери съдържанието и цялостта й, в присъствието на куриера. В случай, че се установи увреждане на съдържанието, липси или друг вид щети, следва да се подпише констативен протокол. Рекламации не се приемат, в случай, че не е уведомен куриера при получаване на пратката и не е съставен констативен протокол. При липса на продукт от поръчката ви, е необходимо да се свържете с нас преди да сте си платили пратката. Като вариантите са два:

  1. Пращаме ви сумата за липсващия продукт по куриер
  2. Пращаме ви липсващия продукт при следваща Ваша заявка

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
Shop.artcity2008.com се управлява от гр.Свиленград, България. Shop.artcity2008.com не декларира, че материалите и услугите предлагани в сайта са достъпни и подходящи извън територията на Република България. Достъпът до сайта от територии, където съдържанието му е незаконно е забранен.
Shop.artcity2008.com има право да променя Условията за ползване на сайта по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която тя е извършена. Препоръчваме ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ
1. Уеб сайт за електронна търговия Shop.artcity2008.com е собственост на фирма
АртСити 2008 ЕООД гр. Свиленград, регистрирана със седалище гр.Свиленград , бул. България 184, ЕИК BG200475440 и магазин, в които се извършва подмяна на закупените от Shop.artcity2008.com стоки:
– магазин АртСити – Свиленград, бул. България 184.
2. Всички характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул.
3. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на предлаганите средства за комуникация с нас.
4. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани на страницата на „Срокове и доставка”.
5. Всички плащания на поръчани от нас стоки са съобразени с чл. 93 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ.
6. Рекламация:
6.1 След получаване на стоката, потребителя следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.
6.2 При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направи рекламация в писмен вид след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка, АртСити 2008 ЕООД следва незабавно да достави липсващите артикули. В останалите случаи  АртСити 2008 ЕООД има право да замени стоката с нова. Ако заместващата стока не е задоволителна, то потребителя има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.
8. Право на отказ от стока:
8.1 Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката , че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на АртСити 2008 ЕООД, от който е изпратена. АртСити 2008 ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
8.2 При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна)
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас чрез посочените в страницата  e-mail и телефони.